Płatności

Wszystkie płatności za towary oferowane w naszym sklepie są obsługiwane za pomocą przelewów bankowych.
Dane do przelewu:
Grupa Euro Maciej Heród
ul. Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków
NIP 675 121 19 30  
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 6666/2005, nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa.
NIP: 6751211930
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 
83 1750 0012 0000 0000 1389 2113